Moduł użytkownika
 
Menu

EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Euroschool-Perfect
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5421210571 REGON 050622406
Dane adresowe
Upalna 1A/4
15-668 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email biuro@perfect.ids.pl Telefon 85 663 53 31
Strona internetowa www.perfect.ids.pl Fax 85 663 53 31
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa