Pomoc
Moduł użytkownika
 
Menu

Fundacja Poszanowania Energii


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Fundacja Poszanowania Energii
Forma prawnafundacje
NIP 5262095317 REGON 010602702
Dane adresowe
Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email mkowalska@fpe.org.pl Telefon 022 5054 686
Strona internetowa www.fpe.org.pl Fax 022 8258 670
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa